Dodatek energetyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatek energetyczny
Przyznanie dodatku energetycznego może ubiegać się osoba:
•    której przyznano  dodatek  mieszkaniowy  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  21 czerwca   2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
•    która jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej.

  Druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego można pobrać  w tutejszym Ośrodku.
 
Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych. Mieszkanie lub dom musi także spełniać kryteria powierzchniowe.
Świadczenia te funkcjonują na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania.