II Dział świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

II Dział świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Koordynator działu   - inspektor  mgr Agata Janik
zadania                         

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy realizuje zadania w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania:
● świadczeń rodzinnych
● zasiłków dla opiekunów
● świadczeń z funduszu alimentacyjnego
● świadczeń wychowawczych (500+)
● świadczeń „Za życiem”

Świadczeniami rodzinnymi są:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

3. świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny  
- świadczenie pielęgnacyjne
- specjalny zasiłek opiekuńczy

4. Świadczenie rodzicielskie.
5. Fundusz Alimentacyjny
6. Świadczenia Wychowawcze
7. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "za życiem"
8. Zasiłek opiekuńczy
9. Dobry start

Pracownicy
1. Agata  Janik     inspektor
2. Iwona Szimke     inspektor
3. Jolanta Kanik  pomoc administracyjna
4. Barbara Tyszecka   referent
5. Ewa Klajmon     referent
6. Joanna Czudek    inspektor
7. Joanna Szewczulak pomoc administracyjna