I Dział Pomocy Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dział Pomocy Społecznej
  Koordynator  działu  - specjalista pracy socjalnej  Grażyna Mikler
  zadania                  
•    udzielanie pomocy w zakresie umożliwienia przezwyciężenia trudnych  sytuacji życiowych
•    wsparcie socjalne
•    sporządzenie wywiadów środowiskowych
•    udzielanie pomocy finansowej na podst. Ustawy o pomocy społecznej
•    przydzielenie asystenta rodziny
•    potwierdzenie uprawnień do bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego
•    kierowanie do DPS
•    przyznawanie usług opiekuńczych
•    przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
•    obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego
•    realizacja projektów unijnych  z zakresu zapobiegania wykluczeniu społecznemu
•    kwalifikacja osób do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa -
                                                     Program 2016, dystrybucja żywności                                                                                                                     
Pracownicy socjalni                                                                  nr. telefonu służbowego  
1. Grażyna Mikler                        specjalista pracy socjalnej                     607 566 473
2. Anita Budny                                        pracownik socjalny                    695939892
3. Andrzej Kuś                           specjalista pracy socjalnej                     723 663 547   
4. Ligia Sobczyk                                   pracownik socjalny                        781978955
5. Jolanta Pytlarz                       specjalista pracy socjalnej                     665 269 204
6. Dorota Kominek                        starszy specjalista pracy socjalnej             785 922 795
7. Renata Czulak                         starszy specjalista pracy socjalnej             661 515 098  
8. Agnieszka Bednarz                 starszy specjalista pracy socjalnej        607907749
9.Lucyna Bogacz-Gilek                   asystent rodziny                                605 898 253