I Dział Pomocy Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dział Pomocy Społecznej
  Koordynator  działu  - specjalista pracy socjalnej  Grażyna Mikler
  zadania                  
•    udzielanie pomocy w zakresie umożliwienia przezwyciężenia trudnych  sytuacji życiowych
•    wsparcie socjalne
•    sporządzenie wywiadów środowiskowych
•    udzielanie pomocy finansowej na podst. Ustawy o pomocy społecznej
•    przydzielenie asystenta rodziny
•    potwierdzenie uprawnień do bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego
•    kierowanie do DPS
•    przyznawanie usług opiekuńczych
•    przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
•    obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego
•    realizacja projektów unijnych  z zakresu zapobiegania wykluczeniu społecznemu
•    kwalifikacja osób do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa -
                                                     Program 2016, dystrybucja żywności                                                                                                                     

WYKAZ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH ORAZ PRZYDZIELONE IM REJONY

 

IMIĘ, NAZWISKO

REJON

 

NR SŁUŻBOWY TELEFONU W GODZINACH PRACY GOPS

 

MIEJSCE I GODZINY PRZYJĘĆ

 

Jolanta Pytlarz

Jasienica

 

665 269 204

 

 

Poniedziałek 7.00–15.00 DYŻUR GOPS w Jasienicy

Wtorek 7.00–9.00, 15.00–16.00 GOPS w Jasienicy

Środa, czwartek 7.00–9.00, 14.00-15.00 GOPS w Jasienicy

Piątek 7.00-9.00, 13.00 – 14.00 GOPS w Jasienicy

Andrzej Kuś

Landek

Iłownica

Grodziec

Bielowicko

 

723 663 547

 

Poniedziałek 7.00–9.00, 14.00-15.00 GOPS w Jasienicy

Wtorek 7.00–16.00 DYŻUR GOPS w Jasienicy

Środa, czwartek 7.00–9.00, 14.00-15.00 GOPS w Jasienicy

Piątek 7.00-9.00, 13.00–14.00 GOPS w Jasienicy

 

Edyta Kurcyus

Rudzica

Roztropice

 

781 978 930

 

Poniedziałek 7.00–9.00, 14.00-15.00 GOPS w Jasienicy

Wtorek 7.00–9.00, 15-16.00 GOPS w Jasienicy

Środa 7.00–15.00, DYŻUR GOPS w Jasienicy

Czwartek 7.00–9.00, 14.00-15.00 Ośrodek Zdrowia w Rudzicy

Piątek 7.00-9.00, 13.00-14.00 Ośrodek Zdrowia w Rudzicy

 

Renata Czulak

Mazańcowice

 

661 515 098

 

 

Poniedziałek 7.00–15.00

Wtorek 7.00 – 9.00, 15.00–16.00 Sołtysówka w Mazańcowicach

Środa 7.00–15.00, DYŻUR GOPS w Jasienicy

Czwartek 7.00-9.00, 14.00-15.00 GOPS w Jasienicy

Piątek 7.00-9.00, 13.00 – 14.00 Sołtysówka w Mazańcowicach

 

Anita Budny

Jasienica

Biery

 

695 939 892

 

Poniedziałek 7.00–9.00, 14.00-15.00 GOPS w Jasienicy

Wtorek 7.00–9.00, 15.00–16.00 GOPS w Jasienicy

Środa, czwartek 7.00–9.00, 14.00-15.00 GOPS w Jasienicy

Piątek 7.00-14.00, DYŻUR GOPS w Jasienicy

 

Magdalena Męcnerowska

Świętoszówka

Łazy

Wieszczęta

 

607 907 749

 

Poniedziałek 7.00-15.00, DYŻUR w GOPS w Jasienicy Wtorek 7.00–9.00, 15.00–16.00 GOPS w Jasienicy

Środa, czwaertek 7.00–9.00, 14.00-15.00 GOPS w Jasienicy

Piątek 7.00-9.00, 13.00 – 14.00 GOPS w Jasienicy

 

Dorota Kominek

Międzyrzecze Dolne

Międzyrzecze Górne

 

781 978 955

Poniedziałek 7.00–15.00

Wtorek 7.00 – 9.00, 15.00–16.00 Sołtysówka w Mazańcowicach

Środa 7.00-9.00, 14.00-15.00 GOPS w Jasienicy

Czwartek 7.00-15.00, DYŻUR GOPS w Jasienicy w Jasienicy

Piątek 7.00-9.00, 13.00 – 14.00 Sołtysówka w Mazańcowicach